BudynkiBiura: 1 154,17 m2
Części wspólne: 480,48 m2
Biura: 2 718,50 m2
Części wspólne: 230,65 m2